SPIRITUÁLNÝ KAPITÁL

Autor: Pavol PakošSPIRITUÁLNÝ KAPITÁL

Kresťansko-nekresťanské úvahy a zamyslenia nad spoločenskými problémami s kňazom Pavlom Pakošom. Moderuje Norbert Lichtner.

webmaster: Lukáš Podzimek

© Anastázia Mahovská